„Chcę cię przynęcić, na pustynię cię wyprowadzić i mówić do twego serca… i poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie, mówi Pan. (por Oz 2,16.21)

Strona Główna

"Duch Święty, który w różnych epokach wzbudził liczne formy życia konsekrowanego, nieustannie wspomaga Kościół, podtrzymując w Instytutach już istniejących wolę odnowy w wierności wobec pierwotnego charyzmatu czy też udzielając nowych charyzmatów ludziom naszych czasów, aby tworzyli instytucje odpowiadające potrzebom dnia dzisiejszego. Znakiem tego Bożego działania są tak zwane nowe fundacje, odróżniające się pewnymi cechami od form tradycyjnych.Oryginalność tych nowych wspólnot polega często na tym, że są to grupy złożone z mężczyzn i kobiet, duchownych i świeckich, małżonków i celibatariuszy, którzy pragną żyć według określonego stylu, inspirowanego czasem przez którąś z form tradycyjnych lub też przystosowaną do potrzeb współczesnego społeczeństwa. Także ich wola życia ewangelicznego wyraża się w różnych formach, natomiast dostrzegalne jest — jako ogólna tendencja — bardzo silne dążenie do życia wspólnotowego, ubóstwa i modlitwy, W sprawowaniu funkcji kierowniczych uczestniczą duchowni i świeccy, zależnie od kompetencji, zaś cel apostolski jest określany stosownie do potrzeb nowej ewangelizacji".

Św. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Vita Conserata, 62

ZAPRASZAMY NA COROCZNE REKOLEKCJE PUSTYNI,
które odbędą się w terminie od 6 do 8 października 2017

w Domu Rekolekcyjnym Ojców Franciszkanów w Koszarawie Bystrej
cena: 150,00 PLN
Zgłoszenia do 15 września poprzez formularz kontaktowy

Braterstwo ducha w codzienności, w pięknie różnorodności stanów. To ono czyni z nas wspólnotę. D.Ż.
Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże;
niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
Niech zwróci oblicze swoje ku tobie
i niech cię obdarzy Pokojem.
 
Pan niech cię błogosławi, Bracie i Siostro,
którzy odwiedzacie naszą stronę internetową. 
(por. Lb 6,24-26.27b)