Święci Patronowie Pustynników

Podążając w doczesności drogą Kościoła Matki odczuwamy szczególną opiekę tych Sióstr i Braci, którzy wyprzedzili nas w drodze do Domu Ojca w wieczności. Odczytujemy ich obecność w codzienności, jako patronów i żywe drogowskazy świętości. Jesteśmy przekonani, iż święci orędownicy wspierają nas swym wstawiennictwem u Boga, nieustannie umacniając w wypełnianiu woli Bożej. Przykłady ich życia i posługiwania są dla nas świadectwem wytrwałej i konsekwentnej drogi ku zjednoczeniu z Bogiem, poprzez radość służby, krzyż ogołocenia i ofiary, miłość Boga w człowieku. Widzimy, że zostali nam dani, ale i zadani, jako żywe przykłady do naśladowania.  

Matką i Królową naszej wspólnoty braterskiej jest Najświętsza Maryja PannaPatronami i przewodnikami codzienności naszej wspólnoty są: 

Św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Św. Michał Archanioł, Św. Franciszek z Asyżu, Św. Faustyna Kowalska, Św. Teresa z Lisieux, Św. Antoni Wielki pustelnik, Św. Charbel (Sarbeliusz) pustelnik, Św. Brunon pustelnik, Św. Efrem pustelnik, Św. Maksymilian Maria Kolbe, Św. Jan Maria Vianney, Św. Andrzej Bobola, Św. Jan Paweł II, Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki.  (Droga Życia Pustynników I,14)

Wizerunek Dziewicy Kontemplacji, Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy na Pustyni, 
Królowej Pustynników rozwiązującej węzły

COROCZNY TYDZIEŃ PUSTYNNY - 29 września do 7 października

 • Ikona Królowej Pustynników
 • Św. Jan Paweł II
 • Św. Michał Archanioł
 • Św. Józef Oblubieniec NMP
 • Św. Antoni Wielki Pustelnik
 • Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki
 • Św. Andrzej Bobola
 • Św. Brunon Kartuz Pustynnik z Kolonii
 • Św. Teresa Martin od Dzieciątka Jezus
 • Św. Jan Maria Vianney
 • Św. Efrem Syryjczyk Pustelnik
 • Św. Faustyna Kowalska
 • Św. Charbel Makhlouf Pustelnik
 • Św. Maksymilian Maria Kolbe
 • Św. Franciszek z Asyżu

Radujemy się w Duchu Świętym doświadczając zjednoczenia Mistycznego Ciała Chrystusa w doczesności na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Drogą ku pełnej jedności pomiędzy nami, poszczególnymi jego członkami zjednoczonymi w Chrystusie Jezusie, Głowie tegoż ciała, jest wzajemna troska, wypływająca z braterskiej miłości. Dlatego wezwani jesteśmy do wzajemnej, nieustannej pomocy, poprzez dar wstawiennictwa; szczególnie potrzebuje tego Kościół pielgrzymujący na ziemi, i Kościół zadośćcierpiący w czyśćcu.

„Nie jesteśmy już obcymi i przychodniami, ale jesteśmy współobywatelami świętych
i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i my także wznosimy się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.” (por. Ef 2,19-22)

Święty Paweł nazywa wszystkich wierzących świętymi, ponieważ należą do świętego Boga oraz zostali uświęceni przez Chrystusa. Nasze Siostry i Bracia w niebie są więc naszymi orędownikami, gdy polecamy Bogu w modlitwie nasze troski i potrzeby. Wzywając ich pomocy, uważamy ich za naszych pośredników u Boga i w takim sensie nazywamy ich patronami. (Droga Życia Pustynników I,14)