Galeria

Przez Braterstwo-Fraternitas rozumiemy wierność wspólnej drodze, drodze Kościoła Matki, Oblubienicy Chrystusa, pielgrzymującej na spotkanie Oblubieńca i oczekującej Jego przyjścia. Wierność Jego nauce, wspólny Stół i wspólną Wieczerzę. Braterstwem dla nas jest wzajemne znoszenie trudów i przeciwności w drodze pustyni codzienności, podnoszenie się nawzajem z upadku; jak powiada Św. Paweł: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.” (Ga 6,2) Rozumiemy przez nie wierność w życiu modlitewnym, obecność na spotkaniach i liturgiach wspólnoty, angażowanie się w jej dzieła, pomoc duchową i materialną braciom i siostrom. Jest nim dla nas także postawa przebaczenia i nieustanna gotowość bezinteresownego daru z siebie, co wyraża się poprzez zasłuchanie w siostrę, brata, otwartość, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, w posłuszeństwie będącym owocem ewangelicznej miłości ... (D.Ż str.12)

Życie wspólnotowe c.d.