Konfratrzy Wspólnoty Pustynników

Siostry i Bracia Konfratrzy uczestniczą w życiu braterskim poprzez zjednoczenie we wspólnocie wspólnot

– droga ta łączy wszystkich członków wspólnoty w jedności życia według przyjętej reguły, poprzez życie sakramentalne, codzienną Liturgię Godzin (świeccy, min. Jutrznia, Nieszpory; osoby duchowne i konsekrowane, wszystkie godziny liturgiczne), modlitwę w intencjach wspólnoty „Tygodniowy Cykl Przepływu Życia”, wierność charyzmatowi przyjętej drogi, uczestnictwo w dziełach wspólnoty, cykliczne spotkania w miejscu zamieszkania (w miarę możliwości) i coroczne Rekolekcje Pustyni. 

Konfratrem wspólnoty może zostać każda osoba ochrzczona, mająca ukończony osiemnasty rok życia, niezależnie od płci, stanu, czy miejsca zamieszkania.

Konfratrem staje się osoba składająca pisemną deklarację przyjęcia misji wspólnoty, poprzez włączenie się w tygodniowy Cykl Przepływu Życia. Poza deklaracją członkowską nie składa on/ona żadnej formy zobowiązania, ani też nie dotyczy go/jej żaden z etapów formacji we wspólnocie.

Konfrater wspólnoty zostaje włączony w modlitwę nieustanną wspólnoty w jego intencji oraz uczestniczy we wszystkich dobrach duchowych wspólnoty.

Wszyscy konfratrzy wspólnoty uczestniczą w dziele nieustannego wstawiennictwa w intencjach Kościoła, zwanym Ruchem Przepływu Życia (w skrócie RPŻ).

Każdy konfrater zobowiązany jest modlić się w intencji Ojca Świętego, Biskupa miejsca, Proboszcza miejsca i innych kapłanów oraz wszystkich członków wspólnoty. 

Konfratrzy wspólnoty przyjmują następujące zasady życia: 

Wierność obowiązkom stanu

Życie zgodne z zasadami nauki Kościoła Katolickiego

Uczestnictwo w życiu Kościoła lokalnego

Częste - świadome, pełne i czynne uczestnictwo w Eucharystii.

Codzienny Rachunek Sumienia

Częsty Sakrament Pojednania

Permanentna praca nad sobą

Godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu – minimum raz w miesiącu

Codzienna modlitwa indywidualna w milczeniu, wypływająca z Lectio Divina

Wierne uczestnictwo w misji wstawienniczej wspólnoty, poprzez tygodniowy Cykl Przepływu Życia, włączając jego intencje w codzienną modlitwę osobistą; np. Różaniec Święty, Koronka do Miłosierdzia Bożego itp.

Pogłębianie wiedzy religijnej oraz duchowości, poprzez lekturę duchową.

Uczestnictwo minimum raz w roku w rekolekcjach (według stanu), lub rekolekcjach wspólnoty - Rekolekcjach Pustyni oraz dniach skupienia.

Uczestnictwo w Świętym Triduum Paschalnym we wspólnocie parafialnej miejsca zamieszkania, lub w stacjonarnych rekolekcjach Triduum Paschalnego, organizowanych przez wspólnotę.

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący
w swoich środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty, poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.

Chcę zostać konfratrem. Co dalej?