O nas

Wspólnota, którą przeżywamy jest owocem drogi katolickiego Ruchu Światło-Życie. Przyjmujemy Naukę Kościoła Katolickiego i jego posłannictwo, poddając się prowadzeniu Ducha Świętego w postawie służby i posłuszeństwa biskupowi miejsca.

Celem Wspólnoty Pustynników jest życie według Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, w tradycji i Nauce Kościoła, oparte na braterskiej Miłości według zasad chrześcijańskiej doktryny.

Źródłem życia są Sakramenty Święte, Liturgia Eucharystyczna, Liturgia Godzin, Adoracja Najświętszego Sakramentu i codzienna modlitwa wraz z medytacją Słowa Bożego.

Głównym zadaniem sióstr i braci jest życie w postawie braterskiej Miłości, nieustanna praca nad sobą, wierne wypełnianie obowiązków stanu oraz sumienna realizacja wszelkich zadań wynikających wykonywanej profesji.

Wspólnota Pustynników swą misję codzienności opiera na fundamencie rad ewangelicznych, poprzez praktykowanie Reguły Św. Franciszka z Asyżu oraz Charyzmatu Światło-Życie otrzymanego z rąk Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.

Narodziny naszej wspólnoty odczytujemy jako łaskę roku milenijnego.

Fraternie Wspólnoty odbywają w poniedziałki o godz. 17.00 co tydzień (na przemian) w Pszczynie i Turzu. Zapraszamy na Rekolekcje Pustyni 2018.
Więcej informacji w zakładce Aktualności Fraterni